Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. We gebruiken sessie cookies en permanente cookies. Dat doen we om uw voorkeurinstellingen te onthouden en om te weten dat u akkoord ging met het gebruik van cookies. Derden op onze website gebruiken mogelijk ook tracking en nog andere cookies. Klik hier voor ons volledig cookiebeleid en meer info over cookies.
Ik ga akkoord met cookies

Algemeen

Klimaat

Oudere artikelen

Oorzaken van armoede

Maatschappelijke oorzaken én individuele oorzaken.

Linkse of sociale mensen leggen doorgaans graag de oorzaak bij de maatschappij terwijl hun tegenstanders graag hameren op de individuele oorzaken. Beiden zijn eenzijdig en doen de waarheid mijns inziens onrecht aan en dragen daardoor niet bij aan oplossingen. Wanneer we het hebben over de oorzaken van armoede dan belanden we niet in een of verhaal maar wel in een én verhaal. Laat ik het zo stellen dat het individu zich zou moeten focussen op "Wat kan ik aan mijn armoede doen ?". En als de maatschappij en politici zich dan focussen op "Wat kunnen wij aan armoede doen ?" dan doet iedereen wat hij kan doen en krijgen we een vollediger verhaal. Als mens in armoede heb je er niks aan om te zitten jammeren of jezelf te zitten opvreten aangaande maatschappelijk onrecht dat jouw meer dan waarschijnlijk wel degelijk zal worden aangedaan. Het is aan jouw om desondanks toch wegen te trachten vinden. Mensen zijn in staat gebleken om de onmogelijkste omstandigheden te overleven. Kop op dus en het feit dat je dit leest is trouwens bewijs van wat ik zeg, nl dat je toch hebt weten overleven.

Hetzelfde geldt ook voor de maatschappij. Politici bereiken er niks mee met hét ultieme deficiet van hun beleid te ontkennen of te minimaliseren of de aandacht te proberen afleiden van hun wanbeleid naar het individu toe. Of bvb. te goochelen met statistieken en cijfers die de armoede trachten onder te sneeuwen. De arme is verantwoordelijk voor zijn lot én de politicus is verantwoordelijk voor het lot van het land of de maatschappij. De politicus die dergelijke verantwoordelijkheid niet kan dragen koos de verkeerde stiel. Individuele oorzaken komen elders nog uitvoerig en afzonderlijk aan bod. Hieronder wil ik daarom focussen op maatschappelijke oorzaken. Sommige van politieke aard maar anderen meer van culturele of sociologische aard.

Corruptie

"When the outcome is fixed, when the system is rigged ... people loose hope. They stop dreaming. They stop trying. When the powerfull can get away with anything because they have the money and the connections to rig the system then people loose confidence in our laws and confidence in their futures. Hillary Clintons corruption is corrosive to the soul of our nation and it must be stopped. It must be stopped!"

Donald J. Trump, 29/10/2016, Phoenix, Arizona

Niet zijn beroemdste quoot overigens maar historische woorden naar mijn mening die ik nooit zal vergeten en waarmee hij mij tijdens die onvergetelijke laatste Amerikaanse verkiezingen zover gekregen heeft om dan toch maar eens mee op die gekke Trumptrein te stappen. En ik die dacht dat veel van armoede begrijpen niet aan miljardairs besteed was. Evident is het in ieder geval zeker niet. Hoed af dus voor deze man!

Corruptie is wellicht de meeste kwalijke demotivator denkbaar in onze wereld. Alle economen begrijpen dat indien er geen juridisch kader is dat garanties geeft dat ondernemers, bedrijven het resultaat van hun betrachtingen, van hun werk, creativiteit ... gaan kunnen behouden er geen reden is om te ondernemen en dus welvaart te creëren. Wat maar al te vaak vergeten wordt echter is dat dit net zo goed geldt voor Jan met de pet. Als hij niet zeker is dat hij zijn huis gaat kunnen afbetalen, zijn kinderen gaat kunnen laten studeren, zijn situatie gaat kunnen verbeteren; door te gaan werken ... waarom zou hij dan op de duur nog gaan werken ?

Een eerlijk, transparant en consequent kader waarbinnen onze samenleving functioneert is fundamenteel voor een goed geölied economisch apparaat dat welvaart creëert en iedereen die zich daarin inspant rechtvaardig en naar werken beloont. Een gezonde maatschappij beloont creativiteit, inspanning en maatschappelijk engagement. En bestraft oneerlijkheid, misdaad, corruptie en woeker. Wanneer dit omgedraaid wordt en mensen dagelijks moeten vaststellen dat corruptie en misdaad beloond worden en inspanning en oprechtheid bestraft, dan is dat nefast voor de motivatie van de burger. Zoals Trump zegt zullen de mensen bij dergelijke chronische teneur uiteindelijk stoppen met hopen, met dromen en met nog te proberen om die dromen waar te maken. En dat vreet dan de ziel van het land aan.

Trump past dit ook toe in de praktijk van bij zijn aantreden en we hebben de Amerikaanse economie onmiddelijk terug zien opleven uit de Bush-Clinton-Bush-Obama-depressie. Behalve dat deel TV verslaafde gehersenspoelde zombies dan krijgen de mensen er terug zin in. Hun vertrouwen raakt stillaan hersteld in hun eigen economisch perspectief en Trump heeft daarbij niet eens iets van sociale zekerheid afgebouwd. Werken loont terug. Sociale zekerheid wordt vervangen door echte kansen. Er is terug een beweging richting rechtvaardigheid in het westen. The people versus the establishment 1 - 0. De mensen hebben voor een keer nog eens gewonnen en het elitair globalistisch schorriemorrie beet in het zand en werd diep vernederd. Godzijdank en God bless the USA! De overwinning van Trump was en is nog steeds een feest en ik ben inderdaad jaloers op de Amerikanen.

Corruptie in liefdadigheid

De vele schandalen, het geld dat op de weg van de schenker naar de behoeftige blijft plakken aan de handen van ... demotiveert mensen om geld dat ze hebben en eventueel gerust vrijwillig zouden willen delen ook daadwerkelijk te schenken. Corruptie in liefdadigheid geeft liefdadigheid in zijn geheel een slechte naam en in de eerste plaats zijn de behoeftigen daar natuurlijk het slachtoffer van. Het demotiveert om te geven en om vrijwillig te delen. Moest ik zelf rijk zijn ... ik zou denk ik niet weten waar ik moet doneren (grootschalig dan) om de armsten nu eens ergens echt structureel vooruit te kunnen helpen.

Geld

Geld als oorzaak van armoede ? Op zich niet. Maar geld is meer dan dat papiertje waarmee u uw brood koopt of het digitaal saldo op uw bankrekening. Wie de moeite doet om te onderzoeken wat het precies is waarvoor we ons allemaal zo uitsloven en dat ons kan maken of kraken, kan niet anders dan concluderen dat we te maken hebben met een geldsysteem dat intrinsiek corrupt is. Niet geld op zich veroorzaakt dus armoede maar wat betreft het geldsysteem dat momenteel wereldwijd in zwang is is er zelfs geen enkele andere vorm van corruptie denkbaar die zoveel armoede veroorzaakt.

De overgrote meerderheid van de mensen weten totaal niet wat geld is, wat het vertegenwoordigd, hoe het gemaakt wordt enz. Stel uzelf bijvoorbeeld maar eens voor dat u een visser bent en u weet niet hoe een vis eruit ziet en dat vissen in het water leven. U gaat geen al te succesvolle visser zijn me dunkt. Maar hoe is het denkbaar dat datgene wat ons allemaal geacht wordt te drijven en zo bepalend is en waar we op één of andere manier allemaal op moeten jagen ons tegelijkertijd zo onbekend is ? Voor wie graag wil weten wat het precies is waarvoor hij er alle dagen op uittrekt of waardoor hij of zij zo n lastig leven leidt schreef ik al een aardige tijd geleden o.a. dit artikel over de geschiedenis van geld. De "Money as debt" documentaires van Paul Grignon zijn in deze materie zeker niet te versmaden. Hieronder een voorstuk naar het eerste deel van de trilogie. De volledige drie delen kan u hier bekijken op de site van Paul Grignon.

Het is van groot belang dat deze kennis zich verspreid want het voortbestaan van het huidige corrupte geldsysteem is blijkbaar op niets anders gebaseerd dan op onwetendheid inzake. U kunt zonder één cent aan armoedebestrijding uit te geven al mee armoede bestrijden door om te beginnen uzelf te informeren aangaande wat die euro bvb. precies is. Het huidige geldsysteem is een systeem dat erop neerkomt dat u nagenoeg alleen rijker kan worden ... door een ander armer te maken.

Onwetendheid

Onwetendheid wat betreft de aard van geld zoals ik hierboven reeds beschreef maar we kunnen dat doortrekken naar zowat alle terreinen. Onwetendheid echter in een wereld waar de informatie voor het oprapen ligt is eigenlijk wel een eigen keuze. En wie het systeem begrijpt die is er het beste tegen gewapend. Kennis als wapen en het is ook daarin dat de armsten het succesvolste arm gehouden worden. Dat gaat zelfs zo ver dat ik de establishment er wel van moet verdenken om kanalen zoals onderwijs, media, cultuur zoveel mogelijk aan te wenden om bij de lagere klassen een apathie, een afkeer, een allergie voor kennis in stand te houden of te kweken. Let in dit verband bvb. maar eens op hoe de pop-en hollywoodcultuur systematisch intoxicatie propageert. Alsof jezelf doodzuipen stoer is ofzo. En het allerergste is nog dat teveel mensen daar nog in trappen ook. Ik heb ooit cipiers gekend en die mij vertelden dat ze niet liever hadden dan dat de gevangenen stoned waren ... en dus mak. Denk je dat de bestuurlijke klasse daar naar jouw toe anders over denkt ? Denk je nu echt dat je hun een loer draait door jezelf elke avond stoned te paffen ?

Verweven in gans deze drugs, seks en rock and roll cultuur zit ook dat zeer kwalijke element van coolness. De jeugd wordt van jongs af aan ingelepeld dat ze cool moeten zijn en rolmodellen leren hen dan hoe ze dat moeten doen. Lijken zijn echter koel en de meeste van die rolmodellen die deze trend in de sixties lanceerden haalden zelf de 40 jaar niet eens. We komen dan meteen bij eenvolgende oorzaak waar we niet rondkunnen wanneer we het over armoede hebben ...

Onverschilligheid

Als er na meer dan 20 jaar betrokkenheid in één of andere vorm van armoedebestrijding iets is waar ik door en door van overtuigd ben geraakt dan is het dit wel als een vaststaand gegeven t.a.v. armoede. En ik heb het dan niet eens over de middenklassers alleen of de rijken en politici alleen maar zelfs ook over de meeste armen zelf én de idealisten én de hulpverleners. Laten we even van boven naar beneden dit lijstje aflopen en neen ik ga daarbij ook niet schuwen om in eigen vierde wereld boezem te kijken.

Om te beginnen hebben we helemaal aan de top van de piramide een kleine groep mensen die alleen aan die top kunnen blijven door anderen die die top trachten te beklimmen af te houden. Immers nog hoger kunnen zij niet en daarboven is er niet zo veel plaats. En dus zijn zij er niet zozeer op gefocust om nog hoger te geraken maar veeleer om hun positie te behouden en te zorgen dat die niet door een ander kan worden ingenomen. Wie aan de top zit zit goed en wil dus geen verandering. Het is daarom dat establishment nooit structurele verandering zal willen en behoud nastreeft van de huidige status quo waarin zij aan de top zitten. Ze hebben bij gelijk welke verandering alleen maar te verliezen en zodoende hebben zij er ook belang bij armoede in stand te houden. Het feit dat zij de middelen controleren die de armeren nodig hebben of begeren geeft hen macht over dezen. Hun macht is zelfs enkel en alleen daarop gebaseerd.

Probeer jezelf maar eens in hun positie te verplaatsen voor heel even en doe consequent dus zelf eens datgene wel wat wij hen toch altijd verwijten niet te kunnen. Jij kijkt omhoog tegen een berg aan en je probeert omhoog te klimmen. Maar zij staan boven op die berg en zij kijken niet zozeer meer naar boven maar hebben zich moeten omdraaien en kijken dus naar beneden en zien jouw en mij proberen om naar omhoog te klimmen, naar hun plek toe. En zij zijn dus helemaal niet bezig met hogerop klimmen maar louter met afhouden. Hoe zorg ik ervoor dat dat gepeupel niet tot hier geraakt ? Want bovendien ook nog ... als die dan zien wat ik al die jaren gedaan heb om hier te kunnen blijven en hun af te houden ... dan gaat er een vlieg aan de lamp zitten vrees ik ...

Het fimpje hieronder toont een zeer luguber naar het meest duistere satanisme ruikende ritueel dat plaatsvind tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de zg. elite in de bossen van California. Alex Jones moet je voor de rest zeker met een korrel zout nemen maar de beelden die hij hier schoot kan je toch niet tegenspreken. De naam van het ritueel is "The cremation of care". "To care" is het tegenovergestelde van "being cool". De elite ziet "to care", "to give a damn" als een zwakheid die hun macht in de weg staat. En het ritueel geeft uitdrukking aan hoe ze hun geweten, hun verschilligheid verbranden en offeren aan hun streven naar macht !

Vervolgens hebben we de heren politici en vervolgens dus want in ons gecorporeerd bestel staan de politici helemaal niet bovenaan. De politieke macht is eigenlijk tot een fascade verworden waarachter de echte economische macht zich verschuilt. En gaat er iets fout dan draaien de politici ( de formele macht ) ervoor op en kunnen diegenen die aan hun touwtjes trekken informeel verder blijven regeren. En de politici die worden uiteraard riant verloond om die rol te vervullen als buffer tussen de bestuurders en de bestuurden. Het zal hun heus worst wezen als ze uiteindelijk afgedaan hebben, ergens onder de palmbomen op de Bahama's. Er zijn natuurlijk zeker wel hier en daar eens politici geweest met goede bedoelingen maar ze worden dan danig tegengewerkt of zelfs vermoord. Denk maar aan de Kennedy's of aan Pim Fortuyn maar ook aan hoe Trump, Farage, Orban, Salvini, Baudet, Wilders en ook bij ons het Vlaams Belang gedemoniseerd en belasterd worden. Dat de establishment hen zo haat alleen al zou voor ons een teken aan de wand moeten zijn.

Daarbij komt dan nog dat politici veelal bijlange niet echt zo gigantisch rijk zijn. Ze zijn eigenlijk gewoon de toplaag van de onderste laag. Ze klaren gewoon de klus voor hun puppetmasters, voor de man achter het gordijn. Onze politici zijn als die zwarte slaven destijds op de katoenplantage, diegenen die zich door de plantageëigenaars lieten promoveren tot opzichter over de andere slaven ... in ruil voor als eerste bij het afval uit de keuken te mogen!

Komen we bij de middenklasse en daar geldt simpelweg het eigen voortuintjes perspectief. Zolang die maag vol zit en er naar de voetbal gekeken kan worden bestaat er voor Jan met de pet niet zoiets als een armoedeprobleem. Er is niet zoiets als wat als het morgen mij overkomt ? De mensen helemaal aan de top schijnen dat goed te weten. Brood en spelen. Hoe oud is dat al ? Is het echt nodig om daar nog verder over uit te wijden ? Zolang je ervoor zorgt dat je niet teveel mensen tegelijk hun rechten flagrant schendt en hun de voetbal niet afpakt kom je ermee weg als politicus en zo simpel is dat toch zeker.

En dan hebben we nog twee partijen over om te bespreken en ik ga even eerst verder met de vierde wereld zelf. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik tenslotte zelf ook opgegroeid zijnde in een cultureel marxistisch bestel en dus niet beter wetende, aanvankelijk ook zoiets had van een soort van marxistisch ideaalbeeld van de armsten; van het "proletariaat". Alsof zij arm zouden zijn omdat ze zo egoïstisch en materialistisch en hebberig en machtshongerig niet zijn. En hoewel ik altijd al en zolang ik me kan herinneren instinctief iets tegen Marx heb gehad en alles wat er uit hem is voortgekomen heeft het niettemin heeel lang geduurd voor ik eindelijk kon inzien en toegeven dat ook dat dogma helemaal niet met de realiteit overeenstemt. Alles wat ik hierboven de andere groepen namelijk verweten heb, diezelfde verwijten zal je de armsten evengoed moeten maken eens zij ooit genoeg omhoog gesukkeld zouden geraken om in staat te kunnen zijn om zich aan diezelfde vunzigheden te kunnen vergrijpen. Aangezien ze geen pandjes hebben kunnen ze bijvoorbeeld ook geen pandjesmelker zijn. Aangezien zij geen mensen nodig hebben om in hun fabrieken te werken kunnen ze deze ook niet botweg afdanken om hun fabriek naar Vietnam te verhuizen omdat het daar meer opbrengt. Maar ik heb dat in kleine zaken genoeg gezien en ervaren. En gelijk wie die met hetzelfde marxistische ideaal als zouden de armsten de morele ubermenschen zijn, aan één of andere vorm van armoedebestrijding begint zal ofwel de rest van zijn loopbaan met de kop tegen de muur blijven botsen of anders vroeg of laat dat dogma los moeten laten. Het tegenovergestelde klopt echter ook weer niet. Arm of rijk heeft door de band gewoon niks te maken met goed of slecht. Armen stelen proportioneel evenveel van elkaar als anderen dat doen, zij het evenwel misschien op minder geraffineerde en geslepen wijze. Armen buiten elkaar niet minder uit dan anderen hun uitbuiten en elkaar uitbuiten. En het is heel onwaarschijnlijk dat indien morgen een arme eerste minister zou zijn dat die dan daarom niet corrupt zou zijn. Terwijl rijken elkaar met rechtszaken bekampen zullen armen elkaar eerder op de smoel kloppen ofzo. Het hangt er dan vanaf vanuit welke culturele achtergrond jij dat bekijkt. Volks bekeken zal je dat rouwe smoelkloppen misschien sympathieker vinden dan het op een beleefde manier elkaar het vel afstropen dat de rijkeren doen. Indien je in een college werd opgeleid zal je wellicht neerkijken op die botterikken van armen maar in essentie is het toch gewoon hetzelfde en het enige dat verschilt is de gehanteerde wapens en de stijl. De manier waarop het gevecht zich manifesteert dus, maar zowel een rechtszaak als een knokpartij zijn een gevecht. De vorm verschilt. De essentie is hetzelfde.

Ook het eigen voortuintjes perspectief dan van de middenklassers is de armsten op hun eigen manier zeker niet vreemd. Mijn emancipatorisch, "rebels" vierde wereld syndicaat is mislukt ja en ik heb mij erbij moeten neerleggen dat het ook de armsten zelf eigenlijk door de band allemaal geen zak kan schelen. Dat ze in hun eigen of jouw voeten schieten als je "met die mannen naar den oorlog gaat" ... zelfs gewoon om een keer te kunnen poeppen, zelfs met een lelijk oud wijf, waar al "jan en alleman oepgezeten heeft", zelfs daarvoor gaan ze het gemeenschappelijk belang gewoonweg verraden ... "lol". En ja de middenklassers doen dat ook maar dan wel voor een schoonder madam. En wat hierin dan ook nog vermeld moet worden is het gegeven dat de armen van vandaag vaak de middenklassers van gisteren waren. Eigenlijk zijn armen gewoon middenklassers die pech gehad hebben of je kan ook zeggen dat middenklassers armen zijn die meer geluk hadden. Hoe dan ook ... i rest my case ... ik heb het geprobeerd en ik weet voor mij waarom het niet kan zijn en nooit zal zijn. En denken van dat het aan mij ligt mag je gerust en mij uitlachen ook als je dat wilt en het zelf beter proberen doen en als jij daar wel slaagt waar ik gefaald ben ... dan zal ik voor jouw applaudiseren ! Maar er is gewoon niet zoiets als het volk dat opstaat en zijn juk afwerpt. Hooguit maakt de besturende klasse op zeker moment de vierde wereld gevaarlijk snel veel te groot en branden ze daar hun gat aan en als dat dan tot sociale onrust leidt die groot genoeg is om een omwenteling te veroorzaken dan resulteert dat erin dat er gewoon een andere elite aan de macht komt en het volk gewoon gebruikt heeft tegen de oude elite en de uitbuiting uiteindelijk gewoon verder gaat maar dan met verse uitbuiters.

Dan hebben we nog de idealisten en hulpverleners, natuurlijk veelal weer van allerlei maar bijna allemaal wel één of ander links pluimage. Hoewel ik moet zeggen dat ik zelfs hulpverleners ben tegen gekomen die onomwonden stelden dat ze het voor de poen deden. Mja onomwonden tussen vier muren dan toch want buiten die vier muren profileerden die zich dan toch ook weer als linksen. En natuurlijk wil en mag ik ook niet alle hulpverleners verketteren en daarbij leert mijn ervaring me dan weer dat hoe minder ze door idealen gedreven worden des te beter ze er doorgaans nog in slagen om mensen effectief te helpen. Ben jij zo'n hulpverlener die hier komt lezen dan geef ik je graag nog deze ene gouden tip mee trouwens. Dat je zelf geen ervaring hebt met armoede kan jouw niet verweten worden en is maar goed ook zo en ik hoop bovendien dat het zo blijft. Maar dat je dat gegeven over het hoofd zou zien dat zal je wel verweten worden. En dat verwijt kan je dan ook op die manier weer vermijden. Een hulpverlener die dat in het achterhoofd houdt zal vanzelf door de geholpene ernstiger genomen worden en zelfs ervaren worden als een verademing en daardoor veel efficiënter kunnen werken.

Over idealisten dan nog als laatste ... dat is vaak als trachten rezeneren met een dronkaard ofzoiets. Dus waarom zou ik mijn tijd daar eigenlijk in steken ? Wat ik er nog over ga zeggen is dit ... Je ideaal is wat jouw drijft en niet die armsten zelf. Daarin zoek je gewoon bondgenoten waarvan je hoopt dat ze ontvankelijk gaan zijn omdat ze inderdaad de grootste verliezers zijn van datgene waar jij zo tegen bent. Eigenlijk ben je gewoon de zoveelste die hen gewoon wil gebruiken en je wilt hen offeren aan jouw god, aan jouw ideaal ! En als ze in jouw val trappen, die je halsstarrig weigert te toetsen aan de realiteit en de praktijk ... dan zullen ze zoals in die praktijk reeds zo veelvuldig werd bewezen nog veel armer eindigen dan ze nu al waren. En zo komen we dan ook meteen tot de volgende en niet te onderschatten oorzaak van armoede ...

Communisme/socialisme

Communisme is de filosofie van de kleinste gemene deler en eist dat mensen maar zo snel mogen lopen als dat de traagste kan lopen of slechts zo hoog mogen groeien als dat de kleinste kan groeien. En bij elke communistisch experiment is dit uiteraard nefast gebleken voor de opbouw van welvaart. Communisme is bovendien ook een gevaarlijke totalitaire ideologie die ons reeds honderden miljoenen slachtoffers gekost heeft sinds Marx en Engels haar in de wereld brachten. Doordat de kleinst gemene deler de norm is binnen communisme institutionaliseert, veralgemeent zij de armoede. Communisme neemt de relatieve armoede weg door iedereen absoluut arm te maken en wie zich daartegen verzet wordt afgemaakt.

Wanneer we de lijst van tien rijkste mensen aller tijden bekijken dan zien we dat bvb. Stalin op nr. vijf staat. Wellicht beschouwde Stalin Rusland en de Russische economie niet als zijn persoonlijk eigendom ( zeggen de commies allemaal eens ze aan de top staan ) maar hij handelde er wel naar en deed ermee naar believen, net zoals de Rockefellers dat met hun kapitaal doen. Uiteindelijk moet altijd iemand de zaken beheren. Iemand moet de verantwoordelijkheid dragen en met de uitvoering van wat dan ook of het beheer van wat dan ook belast zijn. Ook wanneer het een collectief goed betreft. Stalin kwam naar t'schijnt trouwens zelf ook soms tot interessante conclusies. "Indien iedereen uit hetzelfde glas drinkt dan kan dat glas niet anders dan bezoedelt geraken". Gedeelde verantwoordelijkheid is m.a.w. geen verantwoordelijkheid. Eigendom leidt tot goed beheer en vermijdt teloorgang en afkalving en desintegratie. Iets dat een eigenaar heeft heeft iemand die er iets om geeft, al was het maar uit eigen belang. Iemand die iets verliest ook als het goed morgen waardeloos wordt. Ook het gegeven dus dat formeel eigendom binnen communisme een taboe is is een zeer kwalijke veroorzaker van armoede en economische desintegratie. En hoe je het ook draait of keert ... we komen we er als mensen toch ook niet onderuit dat altijd iemand aan die top moet staan. Dat gegeven kan je erkennen en er het beste van proberen te maken. Of je kan doen alsof het er niet is en zo de ene hongersnood na de andere op je nek halen. Wat vooral zo gevaarlijk is aan communisme is dat het een idealisme is bij uitstek. Het gaat niet uit van de realiteit maar van een ideaal waarnaar die realiteit dan moet omgebogen worden. Ook als dat niet kan en nooit zal zijn.

Globalisme

Kapitalisme of neo-liberalisme zal volgens de linksere lezer bovenaan moeten staan in dit lijstje van oorzaken. Wat de term neo-liberalisme betreft kan ik daar nog enigszins in mee denk ik. Maar dat woord is intussen al zo communistisch gaan klinken en werd door de linksen zodanig uitgelebberd en versleten en aangelengd dat het me vies is gaan smaken in de mond. Bovendien zijn communisten zelf ook globalisten. Andersglobalisten wellicht of eerder staatsglobalisten eigenlijk maar globalisten zijn voor mij één pot nat en het probleem en niet de oplossing. Of misschien hebben ze liever dat ik hen staatskapitalisten noem ? Ze willen hetzelfde eigenlijk als datgene waar we op het einde van de kapitalistische rit uiteindelijk ook belanden, wanneer de monopolist ook de staat heeft opgekocht, maar zij willen dat dan meteen van in het begin en dus zonder de vrijere fasen die bij kapitalisme tenminste dan nog aan dat einddoem-scenario vooraf gaan.

Kapitalisme in ieder geval is in staat gebleken om 80 percent en vaak meer van de bevolking in staat te stellen om zichzelf uit de armoede te houden of zichzelf daaruit te tillen en er werd nog nooit een economisch systeem in de praktijk gebracht dat het beter doet. Perfectie bestaat ook niet en hoewel ik voorstander ben van kapitalisme wil ik daar ook niet dogmatisch in zijn en dus lopen ontkennen dat kapitalisme een achillespees zou hebben. Kapitalisme heeft namelijk wel degelijk de neiging om te ontsporen. Eerst in oligarchie en indien niet ingegrepen wordt uiteindelijk in monopolisme. Wat we vandaag de dag zien is nog niet dat zuiver monopolisme maar zit toch zeker al zeer zwaar en gedoemd ziek in de fase van de oligarchie. Zuiver kapitalisme bestaat helaas niet of nauwelijks meer en zelfs de USA-bakermat kan men nog bezwaarlijk een zuiver kapitalistische economie toeschrijven. Eigenlijk heeft het in zijn zuivere vorm zelfs ook nooit bestaan en de vraag is dan weer of dat wel haalbaar is ? Of dat misschien ook weer geen utopie is ?

Economische en politieke macht is onvermijdelijk verweven. En economische macht neigt samen te klonteren. Wanneer ik naar de geschiedenis kijk dan zie ik een zichzelf steeds op grotere schaal herhalend dialectisch maatschappelijk proces waarbij (weliswaar simplistisch voorgesteld ) democratie noodwendig overgaat in oligarchie en oligarchie vervolgens in tirannie. Vervolgens wordt die tirannie dan zo onhoudbaar dat mensen ze wel moeten afzetten en dan komt er weer democratie en vervolgens begint de cyclus weer opnieuw. Als we dat nu zuiver economisch bekijken dan is democratie de fase waarin alles het meest democratisch herverdeeld is. Na een tijd zijn sommigen weer terug rijker en andere armer. Vervolgens ontstaan er weer oligarchen en uiteindelijk blijft er één tiran over.

De oude thora in de bijbel anticipeert blijkbaar op een vergelijkbare veronderstelde cyclus en voegt een jubeljaar in om de cyclus langer gaande te houden en de eindfase uit te stellen of zelfs te laten uitblijven. Om de 49 jaar wordt een soort van resetfunctie voorzien, waarbij schulden worden kwijtgescholden en verloren land terug eigendom wordt van de oorspronkelijke eigenaar. Kapitalisme en concurrentie wordt gezien als iets wenselijks maar er zijn wel maatregelen voorzien om het op langere termijn voor iedereen plezant te houden. Het is mijn mening dat we bij voorkeur zouden moeten zoeken en streven naar eigentijdse manieren om ongeveer hetzelfde te bereiken. Kapitalisme dus maar met hier en daar wat van die ingebouwde resetfuncties. Mijn conclusie is dat onze beste situatie als land of als mensheid diegene is wanneer we om het zo te zeggen in cyclus zijn of onderweg van democratie naar oligarchie. Wanneer het monopolie spel dus nog volop bezig en onbeslist is maar de drang om te winnen intussen wel functioneert als motor voor de economie en de vooruitgang. Vervolgens hebben we dan die fase van het spel waarin het spel enkel nog maar leuk is voor de winnaar. En het spel eindigt en het geld stopt met rollen als één speler alle straten opgekocht heeft. Ook voor de winnaar trouwens.

Aangezien kapitalisme niet (meer) bestaat hoeft het in alle geval zeker niet bestreden te worden en nog dwazer is het om iets dat niet bestaat de schuld te gaan geven van armoede. Ons probleem is helemaal niet te veel kapitalisme maar wel te weinig kapitalisme. Volgens de kapitalistische theorie is voorwaarde nummer 1 om te komen tot het kapitalistisch ideaal van de volkomen concurrentie het gegeven dat alle actoren toegang tot de markt moeten hebben. In het globalistisch ontspoorde kapitalisme (globalisme dus ) dat we vandaag de dag zien is dit helemaal het geval niet meer en hebben defacto meer en meer alleen de grote actoren nog toegang tot de markt en sneden zij de toegang daartoe zoveel ze konden af voor de kleine actoren en om zo potentiele concurrentie uit te schakelen. En wanneer concurrentie niet meer kan dan hebben we geen kapitalisme meer. Hoofdkenmerk van kapitalisme is concurrentie. Kapitalisme zonder concurrentie is als brood zonder graan. Echt kapitalisme m.a.w. is er ook voor de kleintjes! Je zet jezelf met een bak met appelen ergens op een hoek van de straat en hupla, geen gezever en gezeik en vergunningen en btw nummer e.d. ... en je bent vertrokken, je verdient zelf je eigen boterham en bent in die zin vrij. Vrij van een werknemer maar ook vrij van vakbonden. En vrij van de overheid waarvan je niet afhankelijk bent doordat je een uitkering van hen nodig zou hebben.

De drie mensen hieronder zijn ondernemers !

Uw browser kan deze afbeelding niet weergeven Uw browser kan deze afbeelding niet weergeven Uw browser kan deze afbeelding niet weergeven

Volgens de "moderne" kapitalistische theorie ( ja ik weet dat er verschillende zijn, oostenrijkse school enz blabla ) zijn er ook een paar taboes. Een paar zaken waar de overheid zich wel moet moeien of over moet waken. Ik heb het dan bvb. over het taboe van de kartelvorming en het taboe van de verticale concentratie. En er zijn er nog een paar die ik wellicht niet ken. Volgens de oorspronkelijke kapitalistisch theorie mag monopolisme niet, en is zulks een bedreiging voor het kapitalisme en bestaat de enige taak van de staat inzake economie er zowat in om erover te waken dat oligarchie en monopolisme niet kunnen ontstaan. Om deze dus bijtijds de kop in te drukken of in het geval van een natuurlijk monopolie te regulariseren.

We zien dat er zich op dit vlak weer feller dan ooit een strijd afspeelt op het wereldtoneel en het lijkt er niet erg op dat de globalisten deze gaan verliezen. Zeer treffend en tergend en bedreigend is wat we momenteel zien gebeuren met de zg. Big tech bedrijven. We zien daarin ook hoe hun monopolisme zich uiteindelijk meer en meer als een tirannie veruitwendigd en een bedreiging gaat vormen voor civiele vrijheden zoals bvb. het recht op vrije meningsuiting. De bedrijven nemen stillaan de rol van de staat over en gaan uiteindelijk zelf de regels dicteren die gelden op een markt die zij als hun exclusief bezit gaan beschouwen, als hun markt. En wanneer Zuckerberg dan tot slot ook nog eens Rothschilds wil gaan spelen dan beschouw ik dit in ieder geval als alarmfase rood.

De animatie hieronder toont hoe Big Tech nu zelfs de oliegiganten verdrongen heeft.

Nog twee zaken moeten mij omtrent globalisme van de lever en dat is ten eerste dat globalisme ook soms noodzakelijk is natuurlijk. Een auto bijvoorbeeld bouw je niet in je eentje in je garage en piepschuim ga je daar liefst ook niet gaan beginnen produceren. Vooral wat hoogtechnologische productie betreft is grootschaligheid vereist. Maar welke maatschappelijke meerwaarde bvb. grootwarenhuisketens hebben of een brouwerijconsortium dat is mij tot nu toe toch geheel ontgaan. Wat dat brouwerijconsortium betreft meen ik te hebben moeten vaststellen dat we daar aardig wat biersoorten aan kwijt gespeeld zijn. Noem een kat gewoon een kat. Een maatschappelijke verarming dus en veel globalisme doet meer kwaad dan goed. Globalisme kan een middel zijn maar het is een doel op zich geworden.

Ten tweede dan nog dat indien jij zo'n linkse anti-kapitalist bent die kapitalisme de schuld geeft van de zonden van globalisme dat jij dan ingetuigd bent voor de kar waar je denkt tegen te strijden en dat je precies datgene mee faciliteert waar die globalisten vragende partij voor zijn. Het uitschakelen van hun potentiële concurrenten, kleine concurrentie d.m.v. socialisme!

Er zijn uiteraard nog tal van oorzaken van armoede die besproken kunnen worden. Mogelijk zal ik deze lijst later nog verder aanvullen. Maar hiermee werden mijns inziens toch de voornaamste diepere structurele maatschappelijke en sociologische oorzaken op een rijtje gezet.

Thierry J. Wlazlak

Net wanneer u onlinedating had opgegeven ...

Afbeelding

Datinggala.com

Allerlei

Survivalisme

English

In de kijker