Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. We gebruiken sessie cookies en permanente cookies. Dat doen we om uw voorkeurinstellingen te onthouden en om te weten dat u akkoord ging met het gebruik van cookies. Derden op onze website gebruiken mogelijk ook tracking en nog andere cookies. Klik hier voor ons volledig cookiebeleid en meer info over cookies.
Ik ga akkoord met cookies

Algemeen

Klimaat

Oudere artikelen

Armoede, demografie, overbevolking en migratie

Daar waar armoede heerst kweken mensen als konijnen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, en kwalijk genoeg schijnbaar door velen in de zg. hogere echelons, wiekt armoede niet echt kort. Wel integendeel zelfs. Overal waar we armoede zien, zien we grote gezinnen en bevolkingstoename zien we niet meer in het westen dan wel veeleer in het arme Afrika. Daar waar geen of weinig armoede is zien we dat de bevolking stabiliseert. Kijk bijvoorbeeld ook maar eens naar onze migranten. De eerste generatie had inderdaad voor ons eerder ongewoon grote gezinnen. We zien ook diezelfde tendens eerder weer bij de nieuwe migranten. Maar bij de huidige derde en vierde generatie migranten is dat lang niet meer zo uitgesproken. Ook bij ons was het vroeger overigens, toen wij nog armer waren, niet ongewoon om veel kinderen te hebben. Landen met een hoog welvaartspeil worstelen allemaal met vergrijzing. Deze demografische tendens zien we overal. Zij die zich zorgen maken over overbevolking zouden zich dus best bewust worden van het feit dat de sleutelmaatregel tegen overbevolking armoedebestrijding is.

Hans Rosling legt haarfijn het verband uit tussen armoede en demografie en legt uit waarom hij verwacht dat de wereldbevolking omstreeks 10-11 miljard zal stabiliseren en daarna niet meer verder zal stijgen. Hij gaat daarbij uit van de demografische evolutie die we in het westen en elders gezien hebben en past die toe om de demografische evolutie in Afrika en wereldwijd te voorspellen.

Dat gegeven dat we heus niet zullen eindigen met 27 miljard mensen op onze planeet is echter op voorwaarde dat men Afrika en nog een paar landen zoals India bvb. toelaat om verder uit de armoede te kruipen. Iets waarin ze overigens relatief goed bezig zijn. We zien de laatste decennia geen grote hongersnoden meer zoals we destijds in Ethiopie zagen en Ethiopie wordt heden zelfs het economisch wonder van Afrika genoemd en een reëel en mooi vooruitzicht dient zich aan om extreme en wijdverspreide armoede overal ter wereld definitief van het toneel te zien verdwijnen. Ironie wil echter dat Rosling eveneens een slag schijnt te hebben gekregen van die klimaatmolen ... en laat dat nu net bij uitstek hetgene zijn wat het verdwijnen van algemene armoede op een continent zoals Afrika op de helling dreigt te zetten en deze mogelijk zelfs elders en ook bij ons op grote schaal kan herintroduceren.

Maar hoe komt het dan dat we door migranten overspoeld worden uit Afrika zou men zich bij het lezen van dit alles kunnen afvragen ? Want die mensen vluchten toch (o.a.) voor armoede ? In de perceptie is Afrika nog steeds dat continent waar de mensen op grote schaal dood gaan van de honger. Deze perceptie klopt echter niet meer. Ze is achterhaald en daarmee heb ik ook weer niet gezegd dat honger niet meer bestaat in Afrika.

We weten intussen toch ook allemaal wat een overzetje kost bij een mensensmokkelaar. Die mensen zoeken een beter leven inderdaad ja. Maar de allerarmsten kunnen zich deze waaghalzerij echt niet permitteren. Het zijn de rijkere derdewerelders zeg maar. En wat zien we ? Een steeds grotere groep kan zich dat nu wel permitteren en dus is die rijkere groep in aantal en percentage toegenomen ... en dus is de migratie geen indicatie van toegenomen armoede in Afrika maar net van het tegendeel. Afrika is nu zo hoog kunnen opklimmen dat veel meer mensen wel de oversteek kunnen maken. En dat zet dan ook bij ons de migratieketel onder druk. Bovendien betekent het een verlies voor Afrika en een vertraging in hun weg uit de armoede. Het zou beter zijn voor Afrika indien ze deze opklimmende lage klasse niet aan ons verloren en in plaats daarvan ter plaatse vorm zagen geven aan een nieuwe Afrikaanse middenklasse zoals we die bij ons kennen.

Het is immers net met het ontstaan van een dergelijke eigen middenklasse dat een land de overgang maakt van een derde wereld land naar een tweede en wellicht nadien een eerste wereld land !

Maar armoede zal ook daar nooit volledig verdwijnen. En zelfs bij ons zagen we in tijden van onze hoogste economische conjunctuur nog steeds mensen uit de boot vallen. Die groep is soms heel klein geweest ja maar is nooit geheel verdwenen. In hoeverre dit hun eigen dan wel collectieve schuld is valt buiten het bestek van dit hoofdstuk. Enige wat nu nog van belang is om aan te stippen is dat wanneer een derde wereld land een tweede of eerste wereld land wordt er gelijk daarmee bij hen ook zeker een vierde wereld zal ontstaan of een minderheid dan ... in armoede zal achterblijven.

Uw browser kan deze afbeelding niet weergeven

In de statistiek hierboven zien we heel duidelijk en onmiskenbaar dat tegelijk met de toename van de bevolking het aantal mensen dat uit de armoede klautert enorm toeneemt. Als we in rekenschap brengen wat Rosling ons vertelt; dat de bevolking toeneemt omdat een groter aantal mensen in Afrika nu in de oudere leeftijdscategorien terecht komen, dan wil dit dus zeggen dat een groot aantal arm geboren Afrikanen niet in armoede zal sterven. Het toenemen van het deel van de wereldbevolking dat niet in armoede leeft kan onmogelijk toe te schrijven zijn aan westerlingen die uit de armoede komen. Die toename moeten we louter gaan zoeken in de derde wereld.

Bij ons immers neemt de armoede weer opnieuw toe en wij zijn dus slecht bezig. Reeds in het algemeen verslag over de armoede van 1994 van de Koning Boudewijnstichting wordt duidelijk gewag gemaakt van het feit dat onze vierde wereld weer opnieuw groeit. Recentere fenomenen zoals bvb. de gele hesjes bevestigen dat er met de conclusies van het armoedeverslag niets gedaan werd en leggen bovendien ook een link bloot tussen die uitbreidende westerse armoede enerzijds en anderzijds de brandstofprijzen en de migratie. Onze vierde wereld groeit in aantal door meer migratie. En de migratie maakt de armoede van onze vierde wereld nog schrijnender doordat meer mensen de voor armoedebestrijding voorziene middelen zijn moeten gaan delen. Onze wachtlijsten voor sociale woningen bvb. werden niet korter door de migratie. Ook nog even op wijzen dat indien onze vierde wereld terug een meerderheid van onze bevolking zou gaan uitmaken we niet meer van een vierde wereld zullen kunnen spreken. We zijn dan immers terug een derde wereld land geworden en sommige delen en wijken van sommige steden van onze westerse wereld kan men intussen al gerust terug derde wereld gebieden gaan noemen.

De docu van Lauren Southern hieronder gaat over migratie en mensensmokkel. Er komen ook een paar gesmokkelde mensen in aan het woord die nu op onze vuilnishopen leven. In onze vierde wereld dus. Ze klauterden in hun land van oorsprong uit de armoede, maakten dan de vergissing om zich door mooie beloftes naar hier te laten lokken en leven nu weer opnieuw in armoede, maar dan bij ons. Dat een vergissing noemen zijn trouwens niet mijn woorden maar wel de hunne. Kijk zelf maar.

In een volgend artikel zal ik dieper ingaan op de relatie tussen toegang tot fossiele brandstoffen en wat we in Afrika zien gebeuren. De mensen in Afrika geraken uit de armoede omdat ze nu tractoren hebben en kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen afkomstig van de PETROchemie. De Afrikanen vergroten hun ecologische voetafdruk; ze gaan ook op grotere voet leven, en dat is echt geen reden om te janken maar veeleer om te juichen!

Thierry J. Wlazlak

Net wanneer u onlinedating had opgegeven ...

Afbeelding

Datinggala.com

Allerlei

Survivalisme

English

In de kijker